۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر ابراهیم محمدی با اشاره به عملکرد فوریتها در جنوب کرمان اظهار داشت: 37 پایگاه 115در جنوب کرمان داریم که 11 پایگاه شهری و 26 پایگاه هم جاده ای هستند که 95 درصد جاده های اصلی و 90 درصد جاده های روستائی تحت پوشش داریم.

 وی افزود: روزانه حدود 850 تا یکهزار تماس تلفنی با مراکزارتباطات فوریتهای پزشکی علوم پزشکی جیرفت گرفته میشود که از این تعداد تماس تلفنی150 مورد منجر به ماموریت میشود و حدود 30 تا 40 مورد مزاحم تلفنی و بقیه موارد هم با مشاوره و دستوراتی که همکاران ما از طریق تلفن به فرد تماس گیرنده میدهند، منجر به ماموریت نمیشود.

محمدی تصریح کرد: بعد از آغاز کرونا در جنوب کرمان شش پایگاه 115 در منطقه به انتقال بیماران کرونائی اختصاص داده شده است و عملا این پایگاهها از عملیات معمولی 115 خارج شده اند و بار این پایگاهها بر عهده سایر پایگاهها است، انتظار این است مردم در این روزها  به فوریتهای پزشکی کمک کنند و جائی که نیاز نیست با 115 تماس نگیرند.

 مدیر حوادث و فوریت های پزشکی جیرفت گفت : با توجه به اهمیت موضوع بیشترین تماسها را برای تصادف ها، سکته های قلبی و مغزی، غرق شدگی ها، برق گرفتگی و سقوط بگذارند و برای مواردی مانند سردردهای ساده دل دردهای ساده، آبریزش بینی و ... مزاحم اورژانس نشوند و مرکز ارتباطات ما را اشغال نکنند.

محمدی خاطرنشان کرد: ما چهار کاربر ارتباطات داریم، اگر کاربرها مشغول باشند، فردی که نیاز مبرم به اورژانس 115 دارد، پشت خط بماند و این مدت ممکن است، دقایق حیاتی برای نجات جان یک انسان باشد.

وی افزود: بنابراین کمک کنید ما هم تلاش خود را مضاعف میکنیم این روزهای سخت کرونائی  که بار اضافی بر روی دوش اورژانس پیش بیمارستانی گذاشته است با از خود گذشتی همکاران اورژانس پیش بیمارستانی  با بهترین وضعیت عبور کنیم.

 

نظر شما :