۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور

ریاست دانشگاه :

تلفن : 43319085- 034

فاکس : 43319084-034

آدرس پستي : جيرفت - ميدان شاهد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت

كدپستي : 7861756447

معاونت توسعه مدیریت و منابع :

تلفن : 43315993- 034

فاكس : 43315990- 034

 آدرس پستي : جيرفت - ميدان شاهد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت

كدپستي : 7861756447

معاونت آموزشی دانشگاه :

تلفن : 43317302- 034

فاكس : 43317302 - 034

 آدرس پستي : جيرفت -  بلوار امام رضا -میدان سبزواران-معاونت آموزشی علوم پزشکی جیرفت

کد پستی : 7861763730

معاونت بهداشتی :

تلفن : 43266022- 034

فاكس : 43266015 - 034

 آدرس پستي : جيرفت - صاحب آباد معاونت بهداشتی

كدپستي :

معاونت درمان :

تلفن : 43264516- 034

فاكس : 43264529 - 034

 آدرس پستي : جيرفت - خیابان پرستار روبروی بیمارستان آیت الله کاشانی

كدپستي :

معاونت دانشجویی و فرهنگی :

تلفن : 43318085- 034

فاكس : 43318085 - 034

 آدرس پستي : جيرفت - بلوار پاسداران ساختمان آموزشی دانشگاه

كدپستي :

معاونت غذا دارو :

تلفن : 43214095- 034

فاكس : 43214511 - 034

 آدرس پستي : جيرفت - خیابان قرنی جنب مدیریت شعب بانک کشاورزی

كدپستي :

دبیرخانه مرکزی دانشگاه :

تلفن : 2-43315991- 43314990-034

فاكس : 43315990 - 034

 آدرس پستي : جيرفت - ميدان شاهد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت

كدپستي : 7861756447

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • بیانیه خصوصی
  • کانال تلگرام
  • نقشه سایت
  • rss