۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
بررسی کتاب پلاسمودیوم جوندگان دکترحسین دهقان 1398/7/23 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نویسنده فقط می تواند از آرم دانشگاه استفاده کند
بررسی کتاب سیمای سرطان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دکتر احسان موحد 13/9/1398 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء  شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده توسط  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در 70 نسخه چاپ شود.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader