۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر

 

معاون فنی: محمد صمیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت 

آدرس محل کار : جیرفت - خیابان صاحب آباد- معاونت بهداشتی
تلفن : 034-43266022
دور نگار : 034-43266033

 

از سال 74 الی سال 80

                                          

مترون بیمارستان 12 فروردین

 

 

از سال 80 الی سال 81

 

رئیس بیمارستان

 

از سال 81 الی 83

 

مدیر بیمارستان 12 فروردین

 

ازتاریخ 9/83 الی سال 85

 

معاون مرکز بهداشت

 

7/2/85 الی 5/91

 

مدیریت شبکه مرکز بهداشت قلعه گنج

 

1/7/92 الی 1/7/93

 

رئیس بیمارستان

 

1/8/93 الی 6/6/95

 

قائم مقام بیمارستان معاون

 

2/6/95 الی 10/6/97

 

معاون فنی معاونت بهداشت جیرفت

 

11/6/97 تاکنون

 

سرپرست معاونت بهداشت جیرفت