۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ مرداد

 اطلاعات تماس  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات :

آدرس :  جيرفت - ميدان شاهد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

كد پستي :  7861756447

شماره مستقیم تماس با مدیریت:   034-43318968

فاکس:   034-43318968

 ایمیل: support@jmu.ac.ir 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • بیانه خصوصی
  • آدرس خبری
  • نقشه سایت