دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کد : 26500-26468      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد تعداد بازدید : 1638

اخبار | اطلاعيه مصاحبه آزمون ماماي پزشك خانواده رودبار جنوب در تاريخ 26/05/99

اطلاعيه مصاحبه آزمون ماماي پزشك خانواده رودبار جنوب در تاريخ 26/05/99
اطلاعيه مصاحبه آزمون ماماي پزشك خانواده رودبار جنوب در تاريخ 26/05/99

اطلاعیه شماره 3

به استناد بند 8 آگهی بکار گیری نیروی پزشک خانواده رودبار جنوب رشته شغلی مامایی به اطلاع  رسانده میشود :

مکان برگزاری آزمون: مرکز مهارتهای بالینی ساختمان امام خمینی (ره) جیرفت

زمان برگزاری آزمون : روز یکشنبه 26/05/99  ساعت 8 صبح

تاریخ ویرایش اطلاعات ثبت نامی 21/05/99

توجه : آزمون بصورت مصاحبه تخصصی و براساس رشته شغلی برگزار می گردد:

  • به همراه داشتن کارشناسایی معتبر (کارت ملی-شناسنامه )
  • از ورود افراد بدون ماسک خودداری می شود:
  • درب های سالن یک ساعت قبل بسته میشود (ساعت 7 )

 


اطلاعیه شماره 3

به استناد بند 8 آگهی بکار گیری نیروی پزشک خانواده رودبار جنوب رشته شغلی مامایی به اطلاع  رسانده میشود :

مکان برگزاری آزمون:                                     مرکز مهارتهای بالینی ساختمان امام خمینی (ره) جیرفت

زمان برگزاری آزمون :                                    روز یکشنبه 26/05/99  ساعت 8 صبح

تاریخ ویرایش اطلاعات ثبت نامی:                    21/05/99

توجه :

  • آزمون بصورت مصاحبه تخصصی و براساس رشته شغلی برگزار می گردد:
  • به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی-شناسنامه )
  • از ورود افراد بدون ماسک خودداری می شود:
  • درب های سالن یک ساعت قبل از برگزاری آزمون  بسته می شود (ساعت 7 )