دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کد : 26500-30612      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد تعداد بازدید : 394

اخبار | گزارش تصویری مراکز واکسیناسیون کرونا در جیرفت

گزارش تصویری مراکز واکسیناسیون کرونا در جیرفت
گزارش تصویری واکسیناسیون کرونا در مراکز واکسیناسیون شهید سلیمانی و ولایت جیرفت