دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کد : 26500-31984      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۱ مهر تعداد بازدید : 971

اخبار | اصلاحيه نتايج بهورزي

اصلاحيه نتايج بهورزي
اصلاحيه نتايج بهورزي

    

 

اصلاحیه نتایج آزمون بهورزی مورخ 06/03/1400

 

پیرو اطلاعیه مورخ 18/07/1400 بدینوسیله نتایج بهورزی در شغل محل های خانه بهداشت فراش و رومرز شهرستان جیرفت به شرح زیر اصلاح میگردد:

استخدام قراردادی:

 

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شهرستان مورد تقاضا

خانه بهداشت مورد تقاضا

سهمیه قبولی

معصومه

مقبلی قرائی

محمد رضا

جیرفت

فراش

ایثارگر 5درصد

نیلوفر

گل بخشی

ناصر

جیرفت

رومرز

آزاد