۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر

محمد بامری رئیس بیمارستان شهدای قلعه گنج در این رابطه گفت:

باتوجه به نیاز بیماران کلیوی شهرستان قلعه گنج به تخت دیالیز و به همین منظوربخش دیالیز بیمارستان شهدای قلعه گنج با سه دستگاه دیالیز از اول اسفند ماه 98 آغاز به کار کرد و بیش از بیست  بیمار دیالیزی که نیاز به دریافت خدمات درمانی بخش دیالز دارند دیگر مجبور به طی مسافت طولانی از مناطق رمشک، مارز و چاه دادخدا جهت مراجعه بیمارستانهای شهرهای دیگر نخواهند بود و در بیمارستان قلعه گنج خدمات مورد نظر را خواهند گرفت.